Zásady zpracování osobních údajů

S postupující globalizací současné informační společnosti a s možnostmi, které nabízejí nové komunikační a počítačové technologie, je soukromí každého občana vystaveno rostoucím rizikům. Proto je ochrana osobních údajů a soukromí jednou ze základních demokratických hodnot pro třetí tisíciletí.

  1. Ochrana soukromí je zaručena Ústavou České republiky a Listinou základních práv a svobod. Vaše osobní údaje jsou chráněny zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, který stanovuje pravidla, zásady a povinnosti při nakládání s nimi. Tento zákon chrání Váš soukromý i rodinný život.
  2. Internetový obchod www.nva.cz od Vás v žádném případě nevyžaduje citlivé osobní údaje, ani údaje jednoznačně identifikující, tedy rodné číslo či datum narození.
  3. Vámi poskytnuté informace budou použity výhradně k vyřízení Vaší objednávky. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou. Kupující má právo písemně vyjádřit nesouhlas s evidencí svých osobních údajů. V takovém případě prodávající tyto údaje odstraní ze své databáze v nezbytně nutném rozsahu.
  4. Výjimku představují externí dopravci a doručovací společnosti, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány pouze v nezbytném tj. minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Žádným dalším subjektům nejsou tyto údaje předávány!
  5. Máte právo být informování o: (a) osobních údajích, které jsou o Vás zpracovávány; (b) způsobu jejich zpracování; (c) rozsahu a účelu jejich zpracování; (d) sídle toho, kdo Vaše osobní údaje zpracovává a (e) předávání Vašich osobních údajů jiným subjektům. Na písemnou informaci máte nárok, kdykoliv o ni požádáte; za tento úkon od Vás může být požadována přiměřená úhrada nákladů, které při tom vznikají.
  6. Zjistíte-li, že zpracovávané osobní údaje nejsou správné, máte právo na opravu, doplnění, případně na výmaz osobních údajů, které jsou o Vás zpracovávány. Případné omezení těchto Vašich práv může být stanoveno pouze zákonem. Vaše podněty a stížnosti na porušení zákona o ochraně osobních údajů adresujte v písemné formě na: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 nebo prostřednictvím elektronické pošty info@uoou.cz.

Vyhledávání

  
Kde hledat:

Přihlášení

Přihlašovací jméno:

Heslo:Registrace     Ztratili jste heslo?

Nejprodávanější

Proč je v noci tma?

Peter Zamarovský
Proč je v noci tma? - Peter Zamarovský / AGA
299 Kč
239

Matematika I pro porozumění i praxi

Jana Musilová a Pavla Musilová
Matematika I pro porozumění i praxi - Jana Musilová a Pavla Musilová / VUTIUM
494 Kč
439

Matematika pro porozumění a praxi II - díl 1. a 2.

Jana Musilová, Pavla Musilová
Matematika pro porozumění a praxi II - díl 1. a 2. - Jana Musilová, Pavla Musilová / VUTIUM
669 Kč
597

Kontakty

E-KNIHKUPECTVÍ
Nakladatelství a vydavatelství Aldebaran

obchod@nva.cz
+420 777 696 694

Ing. Libor Lenža
Poličná 491
757 01 Poličná
Česká republika

 

IČ: 73128635
NEJSME PLÁTCI DPH